Autor: Kamila Balounová a Adam Novák

Ohňostroje jsou oblíbenou zábavou během novoročních slavností, ale i v letní sezóně, na svatbách a oslavách. Pyrotechnika má mnoho známých rizik a negativních dopadů, jako jsou závažná zranění, poškození sluchu, hluk, stres pro zvířata, světelné znečištění nebo vznik odpadu. Kromě toho se do vzduchu uvolňuje množství toxických chemikálií, skleníkové plyny a zdraví škodlivé částice prachu. U nás ovšem chybí jednotný přístup, jak zábavní pyrotechniku regulovat. Zábavní pyrotechnika je tvořena převážně střelným prachem s přídavkem různých látek, které slouží k vytváření barev a jisker ‒ třeba mědi pro modrou barvu, stroncia pro červenou a baria pro zelenou. Nelegální pyrotechnika navíc obsahuje…

Přečtěte si více