Sobota, 9 prosince, 2023
spot_img

Výsledky studentů klesají a ředitelé škol nejsou na profesi připraveni. Jak transformovat vzdělávání, prozradí youtuber Kovy i ministr Plaga

Pandemie zasáhla do všech oblastí našeho každodenního života. Znatelně se tak prohloubily i problémy ve vzdělávacím systému, který neodvratně volá po transformaci a modernizaci. Výsledky studentů středních a základních škol strmě klesají, ředitelé jsou zavaleni administrativou a potřeba celoživotního vzdělávání je často bagatelizována. Všechna tato fakta se mohou negativně promítnout nejen do budoucnosti žáků, ale i konkurenceschopnosti a prosperity České republiky. Řešení může přinést první ze tří interaktivních konferencí Moonshot by Aspen CE, v níž se o svůj úhel pohledu na budoucnost vzdělávání už 23. března podělí například i youtuber Kovy nebo ministr školství Robert Plaga.

Ještě v roce 1995 patřily výsledy českých studentů mezi sedm nejlepších zemí světa. V posledních letech se ale znalosti čtvrťáků a osmáků výrazně zhoršily. V Analýze, kterou nechal vypracovat Nadační fond Eduzměna se uvádí, že na našich základních školách klesá matematická, čtenářská a přírodovědná gramotnost, velmi omezená je pak i gramotnost mediální a některé oblasti občanské výchovy. Problémem jsou ale také rozdíly v kvalitě odborného vzdělávání a následná nezaměstnanost absolventů učilišť i středních odborných škol. Nehledě na to, že v organizaci a způsobu vzdělávání v České republice se stále ještě odráží spíše potřeby minulosti než budoucnosti.

Podle učitelů se navíc veřejné školy potýkají i s nedostatečným zabezpečením výukovými materiály a technologiemi, jako jsou počítače nebo tablety. Celkově se pak jako největší překážky současného systému jeví nízké výdaje na vzdělávání a jeho chybějící koncepce, odchody učitelů ze školství, vysoká autonomie škol nebo zavalení ředitelů administrativou a provozními problémy. Tématem samo o sobě je pak například i celoživotní vzdělávání, jehož potřeba je často bagatelizována. Všechny tyto problémy jen podtrhla pandemie a transformace vzdělávacích systémů je nevyhnutelná. Právě s jejich kvalitou a modernizací je totiž spjata budoucnost a konkurenceschopnost České republiky. Akademické výsledy studentů totiž nemají vliv jen na jejich budoucnost, ale i na prosperitu naší země. Podle studie pražské kanceláře společnosti McKinsey & Company může jejich pokles od roku 1995 stát Českou republiku do roku 2050 dokonce až jedenáct procent HDP.

Ředitel jako pedagogický lídr

Jak už jsme zmiňovali, jako jeden z největších problémů současného vzdělávání se ukazuje příliš vysoká administrativní zátěž ředitelů škol, kteří nemají podmínky a časové kapacity, aby se dostatečně věnovali pedagogickému vedení, které je zásadní pro rozvoj kvality vzdělávání. Podle Nadačního fondu Eduzměna z mezinárodních výzkumů vyplývá, že právě přetížení ředitelů provozními úkoly, jejich nedostatečná psychohygiena, prakticky nulový čas na odpočinek a mizivá příležitost pedagogického vedení souvisí i s vysokým výskytem syndromu vyhoření u tohoto povolání. Noví ředitelé jsou navíc na profesi v průměru nedostatečně připraveni. Například podle studie projektu Idea Národohospodářského ústavu Akademie věd studijní program pro přípravu učitelů neabsolvovalo 42 procent českých ředitelů v porovnání s 12 procenty v evropském průměru. Když ještě připočítáme nízké platové ohodnocení, které patří v relaci k ostatním vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům v Evropě k těm nejnižším, není divu, že toto povolání není pro Čechy dostatečně atraktivní a ředitelský sbor stárne.

Současná situace tak naplno odhalila problémy, s nimiž se základní školy potýkají již delší dobu a zároveň se ukázalo, že role ředitelů je zcela klíčová, protože to jsou právě oni, kdo museli přizpůsobit výuku a celkové fungování škol vzniklé situaci. V dokumentu Strategie 2030+ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pak právě posílení role ředitele jako lídra pedagogického procesu, který je v souladu s trendy vývojem vzdělávací politiky, uvádí jako jeden ze stěžejních bodů. Důraz má být do budoucna kladen i na nabídku uceleného přípravného vzdělávání ještě před nastoupením do této pozice i na nabídku prohlubujícího vzdělávání včetně stáží na jiných školách a možnosti supervizí či koučinku. Snižovat by se pak postupně měla i administrativní zátěž škol, a naopak posilovány budou nepedagogické pozice v jejich vedení.

Důležitost vzdělávání v produktivním věku

Velmi důležitým pojmem je v dnešní rychle se měnící době také upskilling. Jeho základem je celoživotní vzdělávání s cílem udržení a vytváření zaměstnanosti. Bohužel je ale význam vzdělávání v produktivním věku často bagatelizován, i když je nezbytným předpokladem pro budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky. V analýze Nadačního fondu Eduzměna se například uvádí, že dále se vzdělávají zejména ti učitelé, kteří už mají vysoké kompetence. Navíc je vzdělávání učitelů výrazně ovlivněno vedením školy a pokud je v tomto ohledu pasivní, jsou také velmi omezeny možnosti růstu samotných učitelů. Do budoucna je tedy podstatné umožňovat lidem, aby se adaptovali na neustále se vyvíjející trh práce a udrželi si tak zaměstnání i v případě nezadržitelně postupující robotizace a automatizace. Předpokladem pro konkurenceschopnost na trhu jsou totiž nejen technické nebo digitální znalosti, ale i měkké dovednosti. Zvyšování kvalifikace je tak i o schopnosti orientovat se, hledat svůj potenciál, talent a uplatnění na budoucím trhu práce.

Cesta za transformací a modernizací

Cestu, jak se dostat ze začarovaného kruhu ven, by mohla nabídnout třídílná interaktivní konference Moonshot by Aspen CE, která vznikla ve spolupráci Aspen Institute Central Europe s Yemim A. D. a týmem Moonshot. Událost, která si klade za cíl nabídnout dlouhodobá řešení a příklady dobré praxe, plánuje spojit lídry napříč obory a postupně poskytnout vhled do oblastí vzdělávání, kvality vládnutí a digitalizace. První z online konferencí s podtitulem Budoucnost vzdělávání proběhne živě 23. března od 14 hodin na Moonshot Platform a hlavními tématy budou právě zmiňovaný upskilling a pedagogický leadership. O svůj úhel pohledu se podělí například ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, spoluzakladatel řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI a laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě Jan Švejnar, manažer programu Ředitel naživo Libor Pospíšil nebo jeden z nejvýraznějších představitelů české YouTube scény Karel Kovář, který byl zařazen časopisem Forbes mezi 30 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích.

Výsledky studentů klesají a ředitelé škol nejsou na profesi připraveni. Jak transformovat vzdělávání, prozradí youtuber Kovy i ministr Plaga
Foto: se svolením JAD Productions

Z druhé virtuální místnosti livestreamu se do diskuse zapojí i Essential 100, interdisciplinární skupina lídrů a profesionálů České republiky, a účastnit se prostřednictvím hlasování a kladení otázek přes Sli.do bude moci i veřejnost. Součástí konference je pak také digitální galerie předních inovací a inspirativních projektů, kam může kdokoliv přidávat projekty, organizace a firmy, které řeší velké problémy 21. století a naplňují alespoň jeden z cílů udržitelného rozvoje (SDGs) dle OSN.

Vybrané projekty pak budou doporučeny vhodným investorům a filantropům a expertní poradci jim mohou pomoci s řešením aktuálních problémů. „Díky zkušenostem a datům ze sérií Anti-Panic i produkce Moonshotu ve Washingtonu jsme tenhle virtuální formát vychytali a v nové sezóně ho posouváme o další level výš. Soustředit se budeme na měřitelný dopad. Proto vznikla Moonshot Impact Gallery, která je srdcem celé platformy a pro inovátory, či šéfy organizací naplňujících SDGs bude především nástrojem, který je posílí. Najdou v ní zdroje pro financování, pozornost komunity, dobrovolníky, či experty pro svou misi. Naším ultimátním cílem je akcelerovat řešení těch nejakutnějších výzev současnosti. Díky mezinárodní spolupráci máme šanci dělat to lokálně i globálně s těmi nejlepšími experty v daných oborech,” vysvětluje zakladatel a výkonný ředitel JAD Productions Yemi A.D..

Interaktivní konference Moonshot by Aspen CE, během níž si budete moci také vyslechnout neuvěřitelné příběhy, které jsou příkladem toho, že i přes řadu překážek lze dosáhnout změn, navazuje na úspěšnou sérii konferencí Anti-Panic, jež nabídla kreativní řešení dopadů pandemie a získala i několik mezinárodních ocenění. Pilotní projekt Moonshot Platform vznikl v září 2020 ve Washingtonu ve spolupráci s Aspen Global Leadership Network a Yemim A.D.

Roční předplatné + dárek

Předplaťte si WHAT a my vám darujeme kousek té nejčistší přírody. Díky biOrganica.cz si užijete hýčkání aktivizující super-food maskou nebo pečující čokoládovou maskou z dílny britské 100% bio značky Inlight.

Vychází 28. listopadu

S výukou finanční gramotnosti je třeba začít od útlého věku, tvrdí...

Ačkoli si české děti podle průzkumů finanční gramotnosti nestojí špatně, není rozhodně výjimkou, že žáci základních škol netuší, jakou hodnotu mají předměty, které vlastní,...

8 receptů na drobné vánoční snacky, které zpestří sváteční stolování

Někdo se celý rok nemůže dočkat hald nadýchaného sněhu nejen venku, ale i v cukroví, a stolů, které se pod množstvím kapřích řízků jen...

5 značek přírodní kosmetiky, které musíte vyzkoušet

Pokud jste už nějakou dobu příznivci přírodní a organické kosmetiky, nebo se po letech ve spárech přípravků zatěžujících pleť...

Kosmetický průmysl ročně vyprodukuje sto dvacet miliard obalů. Péče o krásu ale může být i zodpovědná

Kosmetický svět každý den nabízí stovky nejmodernějších technologií, inovací, složek a přípravků, které jsou stále účinnější. Svět se ale...

Dědictví v podobě značky kufrů

Nic není náhoda. O tom je přesvědčený designér Šimon Knotek, který od své pratety dostal neotřelé dědictví – vintage...
Vychází 28. listopadu
Zavří­t reklamu