Autor: Ivana Königsmarková

Ve starověku a středověku byly porody spojovány s náboženskou ideologií a pověrami. Ženám patřilo druhořadé místo a pokud při porodu zemřely, byl jim dlouho odepírán křesťanský pohřeb. Porod býval výhradně ženskou záležitostí. Až do konce 17. století byla péče o rodičky doménou porodních bab, zhruba od té doby pak můžeme mluvit o „kompetenčním“ sporu mezi porodními bábami a lékaři, jde o dva různé přístupy. Pokud jde o profesionalizaci porodních bab, zpočátku šlo o pomoc bližním. Zkušenosti a dovednosti byly předávány z jedné generace bab na druhou, mnohdy z dcery na matku. V pozdním středověku pak do výběru porodních bab začala více…

Přečtěte si více