WHAT publishing

Brand Founder:
Beata Baníková

Head of Advertising:
Kateřina Davídková

Autoři:
Petra Nováková,Eva Karlasová, Milan Šefl, Michaela Carter, Mária Gálová, Klára Mandausová

Distribuce:
Madiaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s.r.o.

Obchod a inzerce:
Kateřina Davídková

Grafická úprava:
Vojtěch Vavřín

Foto:
Lukáš Hausenblas, Micheal Jan Dvořík, Ondřej Horák, Jonatan Jan, Lukáš Kimlička, Ultra Premium Brands, Warehouse, Petr Krejčí, Kristina Hrabětová, Tereza Menclová, Vadim Kramer, Bomma a Instagram vybraných firem

Korektorka:
Olga Kubešová

Vydavatel:
WHAT publishing, s.r.o., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

Spisová značka:
C187803 vedená u Městského soudu v Praze, IČO : 2419770

Registrace:
MK ČR E 23489

ISSN:
2571-2462

Tisk:
CZECH PRINT CENTER a.s., Černokostelecká 613/145, 108 00 Praha 10,
Provozovna Ostrava

Vychází:
6. února 2019


Kontaktní formulář